Úvod

       Naša spoločnosť bola založená v roku 2010 v právnej forme ako fyzická osoba  s názvom spoločnosti: SHI - Murár Pavol a následne v roku 2013 vznikla spoločnosť SHINETWORK, s.r.o. - ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Obe spoločnosti boli založené za účelom poskytovania internetu ako alternatívneho poskytovateľa internetu pre domácnosti a pre firemných zákazníkov.
      
        Pripojenie je realizované mikrovlnnými spojmi tzv. "WIFI" v pásme 5GHz smerom na prístupové body vybudované za účelom vytvorenia dátovej siete na sprostredkovanie pripojenia internetových služieb ku koncovému zákazníkovi v okrese Lučenec, vo Fiľakove a v okolitých obciach Fiľakova.

      Podmienkou stabilného a rýchleho pripojenia je priama viditeľnosť zákazníkovej antény smerom na prístupový bod tzv. acces point a primeraná vzdialenosť. Pripojenie do internetu po hlavný server je realizované optickým káblom a zo servera ethernet káblom smerom na prístupové body.
    
       Pokrytie signálom je dostatočné v uvedenej lokalite pre dostatočne rýchly internet. Používanou technológiou na pripojenie sú antény prevažne od výrobcov UBNT. Všeobecné podmienky a cenník paušálov pre pripojenie do internetu sú zverejnené na stránke spoločnosti.

       
           Hlavným cieľom
našej spoločnosti je v celom rozsahu činnosti poskytovať zákazníkom trvale najvyššiu kvalitu za čo najkratší čas a bezkonkurenčné ceny a plne ich uspokojiť, využiť naše bohaté skúsenosti na všetkých stupňoch riadenia, s využitím v praxi najmodernejších pracovných postupov a technológií,  ktoré nás predurčujú k plneniu priaznivých hospodárskych výsledkov a dosiahnutiu plánovaných mét.